ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГЕНЕРАТОРА

м. Одеса                                                                                                                                      27.09.2023
 

ТОВ «УПРАВДОМ» в особі директора Орехова Є. А., що діє на підставі Статуту (далі - Виконавець).

 1. Цей договір є публічним договором приєднання, що укладається сторонами з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, та встановлює порядок та умови надання Виконавцем послуги з експлуатації дизельного генератора, за допомогою якого буде здійснюватися резервне електроживлення обладнання в будинку за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 30/1 (надалі – Будинок) протягом опалювального сезону 2023/2024 (далі – Послуга) індивідуальному споживачу – власникам житлових та нежитлових приміщень в будинку за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 30/1 (далі – Споживач) на умовах, які визначені цим договором (надалі – Договір).
 2. Даний Договір набирає чинності з 21.10.2023 при умові якщо станом на 20.10.2023 до Договору буде приєднано більш ніж 133 власників житлових/нежитлових приміщень Будинку. В іншому випадку, цей Договір вважається таким, що не укладено сторонами, а Виконавець не має жодних зобов’язань щодо виконання умов цього Договору, окрім умов п. 8.2 Договору.
 3. Фактом приєднання Споживача до умов Договору (акцептування договору) є вчинення Споживачем наступний дій:

        - підписання заяви-приєднання до цього Договору, яка до 19.10.2023 (включно) буде розміщуватися в приміщенні майстрів за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 30/1;

        - здійснення попередньої оплати Послуг (компенсації витрат з експлуатації генератора) за цим Договором на розрахунковий рахунок Виконавця в строк до 17.10.2023 (включно) у розмірі згідно рахунку на оплату за вересень 2023 року;

        - при умові укладання цього Договору згідно п. 2 Договору для всіх осіб, які не приєналися до Договору станом на 20.10.2023 – факт отримання Послуги протягом опалювального сезону 2023/2024.

 1. Під експлуатацією дизельного генератора за цим Договором Сторони розуміють зобов’язання Виконавця орендувати, підключити та забезпечити експлуатацію та технічне обслуговування дизельного генератора номінальною потужністю від 45 кВт (надалі – Генератор), за допомогою якого буде здійснюватися резервне електроживлення обладнання в Будинку протягом опалювального сезону 2023/2024.
 2. Споживач зобов’язується компенсувати Виконавцю всі витрати, які понесені ним під час виконання зобов’язань, зазначених в п. 4 цього Договору (надалі – витрати з експлуатації генератора).
 3. Розподіл понесених Виконавцем витрат з експлуатації генератора здійснюється Виконавцем по загальній площі приміщення Споживача.
 4. Оплата Споживачем витрат з експлатації генератора здійснюється протягом десяти календарних днів з моменту виставлення Виконавцем рахунку на оплату.
 5. Попередня оплата Споживача, здійснена ним з метою приєднання до цього Договору:

     8.1. при умові укладання Договору згідно п. 2. Договору: зараховується Виконавцем в якості оплати Послуг за цим Договором;

     8.2. у випадку неукладання цього Договору згідно п. 2. Договору: зараховується Виконавцем в якості оплати наданої Споживачу послуги з утримання будинку і споруд (по загальній площі).

 1. Перелік обладнання, яке буде підключено до Генератора: обладнання водопостачання верхніх та нижніх поверхів, обладнання котельної та теплопункту, обладнання освітлення сходів, додаткове обладнання для побутових потреб потужністю до 5 кВт.
 2. Графік запуску роботи та виключення Генератора визначаються Виконавцем самостійно в залежності від тривалості відключення електропостачання в Будинку, погодних умов та необхідності забезпечення оптимальної роботи вказаного в п. 9 цього Договору обладнання.
 3. У випадку, якщо Виконавцем буде отримано рішення зборів співвласників Будинку, в якому буде зазначено про відсутність необхідності експлуатації Генератора в Будинку протягом опалювального сезону 2023/2024 чи про необхідність цього, але на інших умовах, ніж зазначено в Договорі, до 21.10.2023 – то Договір вважається таким, що не укладений Сторонами, після 21.10.2023 – то Договір вважається таким, що припинений на дату отримання зазначеного рішення, а Споживачі зобов’язуються компенсувати Виконавчю всі витрати з експлуатації генератора, які було понесено Виконавцем до дати припинення цього Договору.
 4. Цей Договір діє до дня наступного за днем закінчення опалювального сезону 2023/2024, а в частині взаєморозрахунків сторін – до повного виконання зазначених зобов’язань сторонами.

Реквізити виконавця

ТОВ «УПРАВДОМ»

65114, м. Одеса, Люстдорфська дор. 140/1, прим. 510, код ЄДРПОУ 32901991

Директор ______________ Євген ОРЕХОВ